Program

Otvaranje sezone 2019

Subota 20.4. & nedjelja 21.4. 2019
23:00 – 05:00

Radno vrijeme:

Maj

Otvoreno svake subote 23:00- 05:00

Juni

Otvoreno svakog Petka i Subote od 23:00 – 05:00

Juli August

Otvoreno svaki dan od 23:00 – 05:00

Septembar